Merhaba 2004 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Pemuk web sayfası yönetim kararı ile 2019 yılında Kapatılmıştır. Bu sayfa arşiv niteliğinde saklanmıştır, Kulüp ile hiç bir bağı yoktur.

1977 yılında kurulan Türkiye’ nin en faal model uçak kulübüne hoş geldiniz.

PENDİK SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ YÖNETİM KURULUNDAN DUYURU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin Yönetim Kurulumuzun 10 Haziran 2018 gün 2018-6 sayılı kararıyla olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

Toplantının 30 Haziran 2018 cumartesi günü saat 16.00 da Kordonboyu Mah. Ankara Cad no: 108/26 Polat İşhanı Kartal-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına;

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde  7 Temmuz 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle toplantı yapılmasına;

Genel Kurulun yapılacağının e-mail yoluyla üyelere duyurulmasına,

Oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyeti seçimi
  3. Saygı duruşu
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması,
  5. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının müzakeresi ve ibra’ ı
  6.  Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Kapanış.