Merhaba 2004 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Pemuk web sayfası yönetim kararı ile 2019 yılında Kapatılmıştır. Bu sayfa arşiv niteliğinde saklanmıştır, Kulüp ile hiç bir bağı yoktur.

1977 yılında kurulan Türkiye’ nin en faal model uçak kulübüne hoş geldiniz.

F.F SALON MODELLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Organizasyon  : Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı

Yarışma Tarihi                  : 4 Mart 2018 Pazar

Yarışma Sahası                 : GSM Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu (Salon Kesinleşti)

Yarışma Kategorileri     :

1 – Lastik Motorlu Çubuk Modeller (Minikler, Yıldızlar,Gençler, Büyükler)

2 – Lastik Motorlu Kabin Gövdeli Modeller (Gençler, Büyükler)

Ödüller                :  Yukarıda belirtilen kategorilerde ilk üçe giren yarışmacılara ödül verilecektir.

Web sitesi adresi: http://thsf.org.tr/ 

Müracaatlar       :  www.pemuk.org yarışma başvurusu sayfasından yapılacaktır.

Müracaatlar yaş gurubu dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 • Minikler : 2007-2010 arası
 • Yıldızlar : 2004-2006 arası
 • Gençler : 2000-2003 arası
 • Büyükler: 1999 ve öncesi

Yarışmaya katılım şartları:

 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan THSF Hava Modelciliği lisansına sahip
 • İl Müdürlükleri aracılığıyla yarışmalara katılmak.
  1. Her hangi Bir kulübe bağlı olmayan ferdi sporcular lisans işlemleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor İil Müdürlüklügüne başvurmaları gerekmektedir..
  2. Kulüpler resmi yazıyla il müdürlüklerine bildirmeleri
  3. Yarışmaya son başvuru tarihi 01 Mart 2018’ dir. 
  4. Yarışma alanına altı lastik spor ayakkabıyla girilebilir. Parkeye zarar verecek ayakkabı ile girilemez. 

 YARIŞMA KURALLARI 

 1. KATEGORİLER İLE İLGİLİ KURALLAR: 
  • Gençler-Büyükler Çubuk SINIFI MODEL: [FAI-F1L (EZB)]

 Tanım:

 • Tek kanatlı ve tek motorlu, uçuş kabiliyetini sabit kaldırıcı yüzeylerle sağlayan çubuk gövdeli modellerdir.
 • Kanat açıklığı maksimum 458mm, kanat eni maksimum 78mm olmak zorundadır.
 • Yatay dengeleyici alanı, kanat alanının %50’sinden büyük olamaz.
 • Modelin inşaatında sadece balsa ve yapıştırıcı kullanılabilir. Pervane şaftı, lastik kancası, sürtünme azaltıcı malzemeler ( pul, boncuk) yüzey bağlantı parçaları ve ek destekleri bunun dışındadır.
 • Gerdirme ve destek için balsa çıta dışında malzeme kullanılamaz.
 • Motor çubuğu masif ahşap ve tek parça olmalıdır.
 • Kuyruk çubuğu masif ahşap ve tek parça olmak zorundadır. İstenirse kuyruk çubuğu motor çubuğundan ayrı yapılıp motor çubuğuna ilave edilebilir.
 • Motor çubuğu ve kuyruk çubuğunun tamiri için kullanılacak parçaların toplamı 1cm den uzun olamaz.
 • Tüm pervane balsa levhadan yapılmalıdır.
 • Uçuş sırasında modelin geometrisini ve pervane torkunu değiştirecek hiçbir mekanizma kullanılamaz. Uçuş sırasında, lastik kuvvetine ve hava direncine bağlı olarak meydana gelen esnemeler kabul edilir.
 • Modelde kaplama malzemesi olarak, (*)ticari olarak satılan herhangi bir kaplama malzemesi (kâğıt veya plastik malzeme) kullanılabilir, mikrofilm kullanılamaz.
 • Modelin ağırlığında herhangi bir sınırlama yoktur.
 • (*) Ticari olarak satılan kaplama malzemesi: Sipariş ile özel üretilmeyen, iç veya dış piyasadan tedarik edilebilen standart malzemedir.                 
  • KABİN GÖVDELİ MODEL: 

 Tanım

Uçuş kabiliyetini sabit kaldırıcı yüzeylerle sağlayan gövdeli SALON modellerdir. 20 gramdan ağır modellerin salonda uçuş yapmasına (ne yarışma sırasında ne de molalarda) izin verilmeyecektir.

 • Model; kanadı yere paralel iken 60cm x 60cm bir kutunun içine sığmalı, bu boyutları aşmamalıdır. (Pervane ve burunluk hariç)
 • Modelin inşası kapalı bir kabin şeklindedir. Modelin pervanesini döndüren gücü oluşturan lastik motoru bu kapalı gövde içerisinde bulunmalıdır.
 • Gövdenin en geniş enine kesiti, gövde uzunluğunun (pervane hariç) %5’inden az olmamalıdır. Gövdenin en geniş yeri lastik motoru içine alan bir bölümde olmalıdır. Gövdenin en geniş kesitinin uzunluğu gövde uzunluğunun en az %8’i uzunluğunda muhafaza edilmelidir.
 • Kesit önünde ve iki yanında kabin camları olmalıdır. Kabin camları şeffaf malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Eğer modelin tamamı şeffaf kaplı ise kabin kısmı bir hat ile belirlenmelidir. Bu iş, kalem, boya veya kâğıt şerit ile yapılabilir.
 • Motorun etrafını saran haddelenmiş bir boru kabin gövde inşasının bir parçası olamaz.
 • Böyle bir boru ancak lastik kurulurken modeli koruma amaçlı kullanılabilir. Uçuş öncesi çıkartılmalıdır.
 • Tüm inşaatta balsa malzeme kullanılmalıdır. İniş takımı, pervane şaftı, pervane çubuğu, lastik pimi (veya kancası), sürtünme azaltıcı malzemeler ( pul, boncuk), yüzey bağlantı parçaları (kanat ve iniş takımı bağlantısında kullanılan tüp) bu kuralın dışındadır.
 • Gövdenin en az %90’ı kaplanmış olmalıdır. Kaplama malzemesi olarak; mylar, kondansatör kağıdı, pelur, japon kağıdı (Esaki,Japico) kullanılabilir. Balsa kaplama olarak kabul edilmeyecektir.
 • Her türlü pervane kullanılabilir.
 • İniş takımı isteğe bağlıdır ancak iniş takımı bulunan model +10 puan ile yarışmaya başlar. İniş takımı gövdeye sabit olmalı, model yerdeyken modeli taşıyacak mukavemette tel veya ahşap malzemeden yapılmış olmalıdır (tek dikmeli ana iniş takımı için de geçerlidir). Seyyar iniş takımı kullanılıyorsa uçuş süresince iniş takımının model üzerinde bulunması gerekir. Tekerleğin çapı 15mm den az olamaz. Ekstra puan için saha hakemine yarışmacı beyanı esastır.
  •  ÇUBUK BAŞLANGIÇ KATEGORİSİ:

 Tanım :

Tek kanatlı ve tek motorlu, uçuş kabiliyetini sabit kaldırıcı yüzeylerle sağlayan çubuk gövdeli modellerdir. Sadece 14 yaş ve altı gençler bu kategoride yarışabilir.

 • Model; Kanadı yere paralel iken 40cm x40cm bir kutunun içine sığmalı, bu boyutları aşmamalıdır.
 • Sadece plastik pervane kullanılabilir. (Zımparalamak serbest)
 • Modeller 20 gramdan ağır olamaz. (Lastik motor dahil)
 • Model yapımında sadece balsa kullanılmalıdır.

FAI-F1L (EZB) SINIFI , GÖVDELİ MODELLER ve SERBEST KATEGORİ MODELLERİNDE YARIŞMANIN İCRASI İLE İLGİLİ KURALLAR

 Uçuş Sayısı: Yarışmacıya 4+1 resmi uçuş hakkı tanınacaktır. Resmi uçuşlar programda belirtilen periyot içinde uçulmak zorundadır. Teknik bir sebeple periyot içinde uçuş yapamayan yarışmacı EK UÇUŞ periyotunda uçuş hakkı talep edebilir. Dört resmi uçuştan en iyi 3’ü değerlendirmeye girecektir. 09:00-09:45 arasında kayıtlar, yarışmacı grupları ve hakem eşleşmeleri kontrol edilecektir.

 Resmi Uçuşun Tanımı: Uçuş periyotları içinde, süresi 15 saniyeden fazla olan uçuşlar resmi uçuş sayılır. Süresi 15 saniyeden az olan bir uçuş gecikmeli uçuş sayılacak ve beş resmi uçuşun her biri için bir gecikmeli uçuşa izin verilecektir. Gecikmeli uçuşlar toplama dahil edilmeyecektir.

 Uçuşun Başlatılması:

 • Yarışmacı, modelini elden bırakmak suretiyle yarışı başlatır. Uçuş başlamadan önce yarışmacı hakemden izin almalı ve modeli elden bırakmadan önce hakemle haberleşmelidir.
 • Model uçuş için serbest bırakıldıktan sonra Yarışmacı ve Hakem uçuş sahasının belirtilen bölgesine çekilmelidir.
 • Lastik motorun kurulması yarışmacı veya yardımcı tarafından yapılır. Her yarışmacının, bir adet yardımcı bulundurma hakkı vardır.

 Model Sayısı: Model sayısında kısıtlama yoktur. Tüm modeller kayıtlar esnasında numaralandırılacaktır. Bir yarışmacı aynı kategoride birden fazla modelle yarışabilir. Yarışma sonunda model değil yarışmacı derecelendirilir (bir yarışmacı aynı kategoride farklı modellerle birden fazla derece yapamaz)

 Çarpışmada Kural: İki model arasında uçuşta bir çarpışma olması halinde yarışmacıların her biri, çarpışma anı ile uçuşun sona ermesini takip eden iki dakika arasındaki zaman aralığı içinde, o ana kadar yapılan uçuşun resmi uçuş sayılması veya uçuşa yeniden başlaması şıklarından birini tercih edecektir. Yeniden başlama uçuşu bir sonraki resmi uçuştan önce yapılmalıdır.

 Modelin Yönlendirilmesi:

 • Modelin rotasını değiştirmek veya uçuş alanının başka bir kısmında uçmasını sağlamak üzere ipe bağlanmış bir uçan balon veya bir sopa kullanılabilir. Modele yön verme işlemi sadece, modelin, binanın duvarları, çatısı veya diğer modellerle çarpışmasını önlemek amacıyla uygulanmalıdır. Modelin hareketleri esas itibariyle yatay bir düzen içinde yapılmalıdır.Not: Şayet bir zaman tutucu, bir modelin irtifa değişikliğinin yarım metreye veya her 25 metrelik irtifa için bir metreye yaklaştığı (hangisi daha büyükse) kanısındaysa, yarışmacıyı ikaz edecektir. Zaman tutucunun, ikazını dikkate almayan bir yarışmacının uçuşu sona erdirilecektir.
 • Modelin uçuş yönünü değiştirmek veya başka bir uçuş alanında uçmasını sağlamak üzere, bağlı olduğu ip veya sopa 2 ile 8 metre uzunluğunda olan bir balon veya balonlar kullanılabilir. Yön verme teşebbüsünün zaman sınırlaması veya sayıca yasaklaması yoktur, ancak bütün yön değiştirmeler modelin ön kısmından yapılacak ve asla arkadan yapılmayacaktır.
 • Yön verme esnasında pervane ip/balon(lar)/sopa ile temas edebilir ve dönüşü durabilir. pervane durur durmaz, kronometrede görülen toplam zamandan çıkartılacak olan, toplam pervane duruş süresini tespit etmek üzere ikinci bir kronometre (tercihen biriken zamanı kaydeden çift düğmeli bir kronometre) kullanılmalıdır.
 • Eğer yön verici, yön verme işleminden sonra pervaneyi serbest bırakmazsa, iki kronometre birden durdurulacak ve pervane durma süresi yukarıda açıklandığı gibi çıkartılacaktır.
 • Yön verme esnasında, başka bir model tarafından faul yapılmadıkça, uçuş tekrarına müsaade edilmeyecektir.
 • Yön verme kararı yarışmacının sorumluluğudur ve kendisi tarafından yapılmalıdır. Fiziki özürlü bir yarışmacı, yarışma görevlileriyle koordine ederek yerine bir başkasının vermesini sağlamalıdır.
 • Kullanılan yön verme malzemelerini gözetlemek ve diğer modelleri tehlikeye sokacağını yarışmacıya ikaz etmek, zaman tutucularının sorumluluğundadır. Eğer diğer modellere yön verici tarafından faul yapılmışsa, faul yapılan yarışmacının ilave bir uçuş isteme hakkı vardır. Eğer uçuş alırsa bu onun o uçuşundaki puanı olacaktır. Yarışmacı bu hakkını, uçuşu sona erdikten sonra iki dakika içinde zaman tutucuları nezdinde kullanılmalıdır. Yarışmacı eğer yeniden başlamayı seçerse, uçuşunu bir sonraki resmi uçuş başlamadan önce yapılmalıdır. 

Sıralama: Her yarışmacının en iyi üç uçuşunun toplamı sıralamadaki yerini tayin edecektir. Beraberlik halinde dördüncü en iyi uçuş hesaba katılır ve beraberlik devam ederse aynı şekilde diğer en iyi uçuş nazarı dikkate alınır.

 Takım Sıralaması: Takımlar aynı okul veya kulüpten üç yarışmacıdan oluşmaktadır. Bir takımdaki her bir yarışmacının en iyi uçuşu takım puanına eklenir.

            Örnek

            

A TAKIMI 1.Round 2. Round 3. Round TOPLAMI
1.Yarışmacı 00:30 00:35 00:40 01:45
2.Yarışmacı 00:20 00:50 00:30 01:40
3.Yarışmacı 01:05 00:40 00:55 02:40
Takım Puanı                                                                                                                  07:05

Zaman Tutma: Uçuşlarda, kronometresi veya saniyenin en az 1/5 ‘ini kaydeden zaman ölçü aleti olan zaman tutucu tarafından zaman tutulacaktır. Her uçuşta zaman tutmaya model serbest bırakıldığı anda başlanacaktır. Zaman tutma;

 1. Model salonun döşemesi üzerine değdiği anda (tekrar uçmazsa)
 2. Modelden herhangi bir parça kopup ayrıldığında
 3. Model döşeme ve benzeri hareketi durdurucu yer dışında, binanın herhangi bir yerine temas ederse sona erecektir.

Not: Bu durumda hakemler, yer değiştirici hareket sona erdikten sonra 10 saniye daha zaman tutmaya devam edecektir. 10 saniye sonunda model hala binaya temas ettiği noktada durmaya devam ederse, zaman tutma durdurulacak ve 10 saniye uçuş zamanından çıkarılacaktır. Model binaya temas ettiği noktadan 10 saniyeden önce kurtulursa zaman tutma normal olarak devam edecektir.

Tavan yüksekliği sınıflandırması :

Yarışma aşağıdaki tavan yüksekliklerinden birinde icra edilir:

 1. a) Kategori I : 8 metreden az,
 2. b) Kategori II : 8 metre ile 15 metre arası,
 3. c) Kategori III : 15 metre ile 30 metre arası,
 4. d) Kategori IV : 30 metreden yüksek.

Tavan yüksekliği, zemin ile dikey olan en yüksek tavan mesafesidir.Bununla beraber 15 metre çapında bir daire yatayda bina parçalarından birine çarpmayacak şekilde açıklık olmalıdır.